SafeQ
Zapytaj o produkt

SafeQ jest to aktualnie najpopularniejszy system służący do zarządzania dokumentów. Rozwiązania połączone są w pakiety, które można łatwo dopasować do potrzeb klienta. Istnieje również możliwość zakupu poszczególnych modułów w celu jeszcze dokładniejszej personalizacji rozwiązania. W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt w celu uzgodnienia najlepszej oferty.

Wymagania SafeQ:

 • licencjonowanie poszczególnych modułów
 • model licencjonowania na urządzenie bez ograniczeń ilości użytkowników
 • możliwość pracy w klastrze aplikacyjnym (clustering) z opcją równoważenia obciążenia (load balancing)
 • możliwość tworzenie klastra opartego na technologii Windows Server
 • zarządzanie systemem poprzez przeglądarkę internetową (interfejs WWW)
 • personalizowanie zawartości  panelu administratora i użytkownika w celu szybkiego dostępu do najbardziej potrzebnych informacji w jednym miejscu
 • nadawanie uprawnień użytkownikom do poszczególnych modułów panelu administracyjnego
 • wszelkie dane o autoryzacji użytkowników, pracach, dane konfiguracyjne są przechowywane na serwerach systemu,
 • architektura systemu powinna zawierać możliwość dodania kolejnych serwerów, które powinny posiadać następujące funkcjonalności:
 1. lokalny spooler wydruków
 2. synchronizację danych o użytkownikach i ich pracach z serwerem głównym
 3. pracę offline w przypadku braku połączenia do serwera głównego
 4. aktualizację danych w przypadku przywrócenia połączenia
 • obsługa technologii SSO na terminalu autoryzującym
 • możliwość instalacji lokalnego portu drukowania z obsługą autoryzacji, powiadomień o wydrukach i zmianie ich parametrów w oknie dialogowym np. zmiana rodzaju pracy ze względu na jej podany koszt.

Moduł Autoryzacji:

 • zabezpieczanie dostępu użytkowników do drukarek
 • brak możliwości korzystania z jakiejkolwiek funkcji przed autoryzacją
 • autoryzacja użytkownika przy pomocy karty elektronicznej z wykorzystaniem zewnętrznego czytnika autoryzacyjnego lub kodu PIN  nazwy użytkownika i hasła lub ich kombinacji
 • wylogowywanie użytkowników z urządzenia po określonym przez administratora czasie.
 • przypisywanie kart zbliżeniowych przez użytkowników z wykorzystaniem kodów aktywacyjnych PUK, za pomocą loginu i hasła lub w kombinacji kod PUK i login i hasło.
 • wysyłanie kodu PIN lub PUK mailem do użytkownika
 • tworzenie listy użytkowników urządzeń wielofunkcyjnych z możliwością grupowania na jednostki organizacyjne (MPK) Zamawiającego
 • pobieranie listy użytkowników wraz z ich emailem, katalogiem domowym, numerem karty, aliasem i centrum kosztowym z zewnętrznych źródeł danych takich jak np.: Active Directory, NDS/eDirectory, OpenLDAP, pliki CSV
 • definiowanie uprawnień i ograniczeń do drukowania / kopiowania /skanowania dla grup użytkowników lub poszczególnych użytkowników, na przykład(brak możliwości drukowania/kopiowania w kolorze)
 • możliwość ustawienia limitów ilościowych do drukowania / kopiowania dla grup użytkowników lub poszczególnych użytkowników

Zarządzanie skanowaniem:

 • zarządzanie skanowaniem odbywa się za pomocą interfejsu administracyjnego systemu
 • dane o szablonach skanowania są przechowywane na serwerze
 • blokowanie funkcji skanowania do czasu autoryzacji użytkownika
 • zliczanie i raportowania prac skanowanych
 • tworzenie szablonów skanowania (ustawienie domyślne – rozdzielczości, formatu pliku pdf, cpdf, jpeg, tiff, mtiff, xps)
 • nadawanie uprawnień do poszczególnych szablonów skanowania dla grup użytkowników
 • skanowanie do katalogu domowego
 • skanowanie do emaila
 • możliwość skanowania do skryptu
 • określanie limitu wielkości prac
 • skanowanie do wiadomości emaila z podaniem linku do pracy przechowywanej na serwerze
 • generowanie nazw plików skanowanych dokumentów w oparciu o parametry systemowe między innymi (login, data, czas)
 • możliwość włączenia zachowywania  metadanych skanowanych prac
 • automatyczne wybieranie zdefiniowanych dla użytkownika miejsc docelowych dla skanowanych prac. Każdy użytkownik, aby mieć dostęp do funkcji skanowania musi się zautoryzować np. za pomocą karty zbliżeniowej. Po pozytywnej weryfikacji użytkownika, na panelu urządzenia pojawiają się spersonalizowane ustawienia z konkretnymi prawami dla każdego użytkownika.

Drukowanie z zastosowaniem reguł:

 • stosowanie reguł w zadaniach drukowania
 • tworzenie powiadomień o zastosowaniu reguły
 • wymuszenie druku dwustronnego
 • możliwość tworzenia druku czarno-białego
 • możliwość ograniczenia drukowania z wiadomości email
 • możliwość definiowania reguł na bazie wielkości pliku lub formatu

Raportowanie:

 • dostęp do raportów dla administratora
 • dostęp do raportów dla autoryzowanych użytkowników
 • generowanie raportów standardowych oraz dla zarządu
 • definiowanie raportów niestandardowych
 • definiowanie automatycznej dystrybucji raportów w zadanych odstępach czasu
 • definiowanie cen dla wszystkich opcji drukowania, kopiowania i skanowania
 • wgląd w pełną historię pracy na liście wydruków z informacją o tym kiedy wydruk był realizowany pierwszy raz, ile stron zostało zliczone i na jakiej maszynie oraz o ponownych wydrukach tej pracy przez użytkownika
 • identyfikacja właściciela zadania – użytkownik identyfikowany jest na podstawie loginu sieciowego i/albo pobierany z okna dialogowego. System obsługuje również standardy identyfikacji użytkowników stosowane w systemach SAP lub AS400
 • zbieranie informacji o wykonywanych pracach w centralnej bazie danych wraz z możliwością automatycznego wysyłania raportów poprzez email bądź zapisywania ich we wskazanym folderze
 • zliczanie pojedynczych wydruków w rozbiciu na strony czarnobiałe i kolorowe.
 • zliczanie wydruków w momencie gdy zostaną wydrukowane na urządzeniu (zliczanie „online”)
 • zliczanie wydruków wykonywanych na drukarkach lokalnych
 • zliczanie wydruków wykonanych z urządzeń mobilnych (smartphone, iPad) jeśli bez wydruku mobilnego to wykreślić
 • możliwość zliczania wydruków w sieciach rozległych.

Wydruk podążający:

 • odbiór utworzonego zadania na dowolnym kompatybilnym urządzeniu w organizacji podłączonym do systemu
 • drukowanie na kolejkę bezpieczną, bezpośrednią lub współdzieloną
 • zarządzanie kolejką prac z poziomu wyświetlacza MFP urządzenia
 • możliwość anulowania prac, ponownego wydrukowania i odznaczenia jako „ulubione”
 • możliwość tworzenia kolejek udostępnionych (wydruk dostępny dla kilku użytkowników)
 • możliwość zmiany ustawień pracy z poziomu panelu urządzenia MFP (ilość kopii, zszywanie, dziurkowanie, duplex, zmiana z kolor na cz/b)
 • automatyczne kasowanie z kolejki drukowania dokumentów, które nie zostały zwolnione w określonym przez administratora czasie
 • możliwość przypisywania poszczególnych prac (wydruki, kopie) do wskazanych projektów wcześniej zdefiniowanych w systemie.
 • możliwość zdefiniowania klientów firmy wykorzystującej system w postaci wielopoziomowej struktury projektów i zliczaniu na poszczególne projekty i podprojekty wydruków, kopii i skanów
Zobacz również
kontakt
napisz do nas!