ul. M. Dobrzyckiego 17, 61-692 Poznań, tel./fax: 61 826-93-53, e-mail: starcopy@starcopy.pl

UMOWY SERWISOWE


UMOWA STANDARDOWA


-przyjazd technika serwisu na wezwanie,
-konserwacje na wezwanie,
-dostawa materiałów eksploatacyjnych,
-szybki, priorytetowy czas realizacji zleceń,
-urządzenia zastępcze.

 

UMOWA CYKLICZNA


-przyjazd technika serwisu na wezwanie,
-konserwacje cykliczne, których terminów pilnuje serwis,
-dostawa materiałów eksploatacyjnych,
-szybki, priorytetowy czas realizacji zleceń,
-urządzenia zastępcze,
-rabat na usługi serwisowe.

 

UMOWA ZA KOPIE


-klient płaci opłatę za wykonaną kopie,
-w opłacie otrzymuje pełen serwis i dostawę materiałów eksploatacyjnych (bez papieru),
-rozliczenia w cyklu miesięcznym niezależnie od ilości maszyn,
-umożliwia kontrolę kosztów eksploatacji urządzenia,
-zapewnia wysoką jakość wydruku,
-gwarantuje stałą niezawodną pracę urządzeń