ul. M. Dobrzyckiego 17, 61-692 Poznań, tel./fax: 61 826-93-53, e-mail: starcopy@starcopy.pl

Kasy fiskalne
ELCOM EURO 50T MINI

cena netto:
999,00 zł

ELCOM EURO-500T

cena netto:
999,00 zł

ELCOM EURO-500 TX

cena netto:
1199,00 zł

INCOTEX MERCURY 130F

cena netto:
799,00 zł

KASA FISKALNA A-237P

cena netto:
1499,00 zł

KASA FISKALNA A-285P

cena netto:
1699,00 zł