ul. M. Dobrzyckiego 17, 61-692 Poznań, tel./fax: 61 826-93-53, e-mail: starcopy@starcopy.pl

Systemy Poczty Głosowej
Syst. Poczty KX-TVM50NE

cena netto:
2390,00 zł

Syst. Poczty KX-TV200NE

cena netto:
7990,00 zł