ul. M. Dobrzyckiego 17, 61-692 Poznań, tel./fax: 61 826-93-53, e-mail: starcopy@starcopy.pl

Telefony Bezprzewodowe
KX-TG1711

cena netto:
95,00 zł

KX-TG2511

cena netto:
102,00 zł

KX-TG2512

cena netto:
180,00 zł

KX-TG5511

cena netto:
158,00 zł

KX-TG6611

cena netto:
135,00 zł

KX-TG6612

cena netto:
199,00 zł

KX-TG6621

cena netto:
168,00 zł

KX-TG6561

cena netto:
230,00 zł

KX-TG6571

cena netto:
228,00 zł

KX-TG7511

cena netto:
182,00 zł

KX-TG8051

cena netto:
172,00 zł

KX-TG8061

cena netto:
205,00 zł

KX-TG8511

cena netto:
240,00 zł

KX-TG8521

cena netto:
285,00 zł

KX-TG8611

cena netto:
320,00 zł