ul. M. Dobrzyckiego 17, 61-692 Poznań, tel./fax: 61 826-93-53, e-mail: starcopy@starcopy.pl

INFORMACJA

WARSZTAT "MAKE IT"

WARSZTAT "DESIGN YOUR SUCCESS" DLA FIRM

 

Nasze przedsiębiorstwo uczestniczy w warsztatach "DESIGN YOUR SUCCESS" i "MAKE IT" realizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przez firmę DEA Konsulting Izabela Tokarska.

Warsztaty organizowane są w ramach projektu pn.: Wsparcie współpracy strefy nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw).